Elke 3 seconden krijgt

iemand tuberculose

Tuberculose, of tbc, is een besmettelijke ziekte die vooral de longen aantast. De belangrijkste symptomen zijn een hardnekkige hoest, hoge koorts en gewichtsverlies. Zonder medische hulp sterft meer dan de helft van de mensen met tbc. Dat komt overeen met 3 overlijdens per minuut.

Nochtans is genezing mogelijk!

Damiaanactie strijdt tegen tuberculose in 14 landen. De organisatie biedt medische hulp en sociale ondersteuning aan de meest kwetsbaren. Ook voert ze onderzoeksprojecten naar nieuwe behandelingen.

Doe een levensnoodzakelijke gift en maak het verschil in iemands leven.

€ 60

Je biedt iemand met tbc een behandeling en voedselhulp.

* Deze gift kost je slechts € 33 na belastingaftrek

€ 100

Je steunt wetenschappelijk onderzoek om tuberculose in te dijken.

* Deze gift kost je slechts € 55 na belastingaftrek

VRIJ BEDRAG

Je draagt bij aan het actief opsporen, onderzoeken en behandelen van mensen met tbc.

Of stort een vrij bedrag op BE05 0000 0000 7575

*Als je op jaarbasis voor minstens € 40 schenkt, ontvang je een fiscaal attest. Je krijgt dan 45% terug van het totale gestorte bedrag via belastingaftrek.

Ousmane getuigt over tuberculose

Ik moest de hele tijd hoesten en had koorts,” vertelt Ousmane. “Ik had al gehoord over tuberculose en was bang. Hele dagen lag ik op bed. Mijn huisgenoten zagen dat ik er slecht aan toe was. Ze hadden schrik om ook ziek te worden en bleven ver uit mijn buurt.”

Gelukkig ontving Ousmane de beste zorgen van de teams van Damiaanactie. Hij toonde zich buitengewoon moedig tijdens de lange behandeling. Vandaag is Ousmane helemaal genezen!

De harde realiteit

  • Elk jaar overlijden 1,3 miljoen mensen aan tuberculose.
  • Jaarlijks lopen meer dan 1 miljoen kinderen tbc op.
  • Tuberculose komt voor in elk land ter wereld.

Samen kunnen we levens veranderen

Damiaanactie is een Belgische medische non-profitorganisatie die zich inzet voor kwetsbare mensen met tuberculose. Met een solide netwerk van artsen, zorgverleners, vrijwilligers, onderzoekers en partners genezen we tuberculose in 14 landen, waaronder België. Door de toenemende armoede lopen steeds meer personen risico op tuberculose. Om mensen te blijven opsporen en behandelen, zijn er dringend extra middelen nodig.

Tuberculose is hardnekkig, wij ook. Doe een genezende gift.